कार्यशाळा व प्रशिक्षणे

अनु. क्र.विषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकारडाऊनलोड
1 संनियंत्रण व मूल्यमापन प्रणालीचे UAT बाबत प्रशिक्षण प्रशिक्षणे 30/10/2017 0.92 Download
2 औरंगाबाद जिल्ह्याचे जलस्वराज्य-२ कार्यक्रमाची ओळख या बाबतचे प्रशिक्षण कार्यक्रम- २२ ते २३ मार्च २०१७ प्रशिक्षणे 03/08/2017 0.31 Download
3 औरंगाबाद जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत स्तरावरील जलस्वराज्य-२ कार्यक्रमाची ओळख या बाबतचे प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षणे 03/08/2017 0.41 Download
4 नागपूर जिल्ह्याचे जलस्वराज्य -२ कार्यक्रमाची ओळख या बाबतचे प्रशिक्षण - ७ ते ८ एप्रिल २०१७ प्रशिक्षणे 07/04/2017 1.10 Download
5 जलस्वराज्य कार्यालय व्यवस्थापन प्रशिक्षण प्रशिक्षणे 26/12/2016 2.21 Download
6 नोवेम्बर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षणे 15/11/2016 1.98 Download
7 ऑक्टोंबर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षणे 03/10/2016 1.03 Download