जलस्वराज्य-२ कार्यक्रम जिल्हे

जलस्वराज्य - २ कार्यक्रमांतर्गत जिल्हे

जलस्वराज्य - २ कार्यक्रमांतर्गत १२ जिल्ह्यांची ( विभाग निहाय प्रत्येकी २ या प्रमाणे) मुख्य भौतिक गुंतवणुकीसाठी निवड करण्यात आलेली आहे .

 

अमरावती विभाग

 

औरंगाबाद विभाग

 

कोकण विभाग

 

नागपूर विभाग

 

नाशिक विभाग

 

पुणे विभाग