मीत्रा

मीत्रा

महाराष्ट्रर पर्यावरण अभियांत्रिकी प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था (मीत्रा) , महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचा एक भाग असून संस्थीय प्रशिक्षण देणारी स्वायत संस्था आहे. मीत्रा यापूर्वी नाशिक संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र (NRTC) म्हणून ओळखल्या जात होती. NRTC ची स्थापना 1984 रोजी महाराष्ट्र शासन मान्य जागतिक बँक प्रकल्प अनुदानीत माध्यमातून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने केलेली आहे.

मीत्रा या संस्थेला पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागासाठी 'Centre of Excellence' म्हणून विकसित करण्याचे ध्येय आहे. सद्यस्थितीत सदस्य सचिव, मजीप्रा यांचे अध्यतेखालील कार्यकारी मंडळा अंतर्गत मीत्राचे संचालन होते. यामध्ये संचालक (प्रशासन) व अधिक्षक अभियंता (माजीप्रा ) यांचा समावेश आहे.